POLIMIN TP-5 WARM FLOOR GIPSOWY PODKŁAD PODŁOGOWY

POLIMIN TP-5 WARM FLOOR GIPSOWY podkład podłogowy

typu EN 13813 СA-С16-F3  ♦  Wytrzymałość markowa M200  ♦  Odporna na kurczenie się  ♦  Dobrze przewodzi ciepło  ♦  Odporna na pęknięcia

Gipsowy podkład podłogowy przeznaczony do wyrównania podłoża wewnątrz suchych pomieszczeń  pod pokrycia finiszowe (wykładziny PVC, dywanowe, płytki ceramiczne, panele podłogowe itp.), warstwą co najmniej 3 mm. Jest idealnym materiałem do zatopiania ogrzewania podłogowego, elektrycznego lub wodnego. W przypadku wykonania pływającej posadzki w systemach termodżwiękowyh grubość warstwy musi stanowić co najmniej 40mm. Przydatna do naniesienia maszynowego.


Stosowanie: dla wykonania wyrównującej warstwy podłogi wewnątrz budynków.


Grubość warstwy: 3–40 mm.


Używać w temperaturze od +5 ºC do +30 ºC.


Na 1 m² warstwy o grubości 1 mm średnio jest zużywane 1,8 kg mieszanki.


Przygotowanie: 1 kg suchej mieszanki wsypać do 0,16–0,18 l czystej wody lub 20 kg do 3,2–3,6 l wody i wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji.


Czas dojrzewania: 3–5 minut (plus ponowne wymieszanie).


Czas przydatności do użytkowania: 20–30 min.


Użytkowanie pokrycia: przejście — nie wcześniej niż po 6 godz., nakładanie następnych warstw pokrycia — po 2–3 tygodniach (ostateczna wilgotność warstwy wyrównującej ma stanowić nie więcej, niż 1,5%).


Sposób stosowania: mieszankę zaprawową wylać na przygotowane podłoże i równomiernie rozprowadzić za pomocą walca z kolcami. Obowiązkowo wykonać połączenie dylatacyjne do ścian i kolumn, w pomieszczeniach o powierzchni powyżej 50 м² — naciąć karty po 16–20 m².


Podłoże: nie ulegające deformacji, trwałe, bez nalotu cementowego, odkurzone i gruntowane.


Niniejsza informacja zawiera podstawowe dane dotyczące zastosowania produktu i nie zwalnia od obowiązku wykonania prac zgodnie z normami budowlanymi i zasadami bezpieczeństwa.

Magazynowanie i transportowanie. W opakowaniu hermetycznym (firmowym) w suchych pomieszczeniach – na paletach. Nie dopuszczać do zawilgocenia.

Termin ważności do wykorzystania: 6 miesięcy od daty produkcji zawartej na opakowaniu.

Postępowanie z odpadami. Oddawać do utylizacji tylko puste worki (bez resztek materiału). Stwardniały materiał utylizować jako odpady budowlane.