POLIMIN P-19 THERMO FAСADE FIX KLEJ CEMENTOWY DO MOCOWANIA PŁYT IZOLACYJNYCH

typu ETA G 004 Zaprawa klejąca do izolacji Wysoka adhezja do podłoża Wzmocniona włóknami

                    OPIS    TECHNICZNY           

         DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI

 

POLIMIN P-19 THERMO FAСADE FIX jest produkowana w postaci suchej mieszanki na bazie cementowej, wypełniaczy mineralnych oraz specjalnych domieszek modyfikujących wysokiej jakości.
Poprzez ulepszoną formułę produkt zapewnia:
— długi czas otwarty zaprawy klejowej i odporność na przemieszczenie zapewnia klejenie i korektę ułożenia izolacji przez dłuższy czas (do 20 minut);
— wysoka elastyczność zaprawy ułatwia naniesienie zaprawy klejącej na izolację przy pomocy grzebienia;
— optymalna receptura zapewnia trwałe mocowanie warstw izolacyjnych: z styropianu, styropianu grafitowego i wełny mineralnej.


Zastosowanie: Zaprawa klejáca POLIMIN P-19 THERMO FAСADE FIX zastosowuje sié dla mocowania płyt izolacyjnych z styropianu typu EPS, również styropian grafitowy i wełny mineralnej w systemach izolacji budynków. Rodzaje podłoża – beton każdego rodzaju gazobeton, tynki cementowe i cementowo wapienne, na ściany nie otynkowane z cegieł i bloków.


Ilość wody do zamieszania — 0,2-0,22 l / 1 kg, 5-5,5 l / 25 kg


Czas dojrzewania zaprawy — 3-5 minut


Czas przydatności gotowego produktu do naniesienia — Nie mniej niż 3 h


Czas otwarty — Nie mniej niż 20 minut


Czas korekty — Nie mniej niż 10 minut


Min / max grubość warstwy klejącej — 2 / 10 mm


Mocowanie kołkami — Nie wcześniej niż po 24 h


Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac — od +5ºС do +30ºС


Klasa odporności ogniowej — А1


Początkowa moc wiązania z podłożem — ≥ 0,25 Н/mm²


Moc wiązania z płytą izolacyjną o grubości 50 mm typu EPS (TR 100) и mineral wool — ≥ 0,08 Н/mm²


Pakowanie — Worek papierowy: 25 kg

Magazynowanie i transportowanie. W opakowaniu hermetycznym (firmowym) w suchych pomieszczeniach – na paletach. Nie dopuszczać do zawilgocenia.

Termin ważności do wykorzystania: 12 miesięcy od daty produkcji zawartej na opakowaniu.

Postępowanie z odpadami. Oddawać do utylizacji tylko puste worki (bez resztek materiału). Stwardniały materiał utylizować jako odpady budowlane.

Produkt spełnia wymogi normy europejskiej ETAG 004.

Deklaracja Właściwości Konsumenckich №CPR 1/019.