POLIMIN P-14 STONEWARE ADHESIVE KLEJ DO PLYTEK GRESOWYCH I KAMIENIA

POLIMIN P-14 STONEWARE ADHESIVE KLEJ DO PLYTEK GRESOWYCH I KAMIENIA

typu EN 12004 C1TE  ♦  Odporny na zmieszczenie pionowe  ♦  Wodoodporny  ♦  Mrozoodporny  ♦  Plastyczny

Przeznaczony do przyklejania na powierzchniach pionowych i poziomych okładzin kamiennych oraz dużych, ciężkich płyt z gresu, klinkieru i płytek ceramicznych na podłoża z betonu, cegły, tynków cementowych i cementowo-wapiennych. Z uwagi na dużą wytrzymałość mechaniczną polecany do przyklejania okładzin kamiennych, płytek klinkierowych i gresowych na stabilne podłoża. Wodo-i mrozoodporny, na zewnątrz i do wewnątrz.


Przygotowanie: 1 kg suchej mieszanki wsypać do 0,2–0,22 l czystej wody lub 25 kg do 5,0–5,5 l wody i wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji.


Czas dojrzewania: 3–5 minut (plus ponowne wymieszanie).


Czas przydatności do użytkowania: około 4 godzin.


Sposób stosowania: nanieść klej na przygotowane podłoże i rozprowadzić przy pomocy ząbkowanej packi.


Czas otwarty kleju: 30 minut.


Wygładzanie szwów i użytkowanie pokrycia: po stwardnieniu kleju, nie wcześniej, niż po 24 godzinach.


Podłoże: równe, odpowiednio wytrzymałe, oczyszczone i gruntowane.


Stosowanie: mieszanka klejowa o wzmocnionych funkcjach do przyklejania płytek ceramicznych, cementowych, płytek z nie wchłaniającego wodę kamienia naturalnego lub aglomeratów kamiennych do ścian i podłogi, wewnątrz i na zewnątrz budynków.


Grubość warstwy: 2–10 mm.


Używać w temperaturze od +5 ºС do +30 ºС.


Średnio, zużywa się 1,7 kg kleju na 1 m² warstwy o grubości 1 mm.


W niniejszej informacji są wskazane dane podstawowe, dotyczące użytkowania produktu i nie zwalniające z obowiązku wykonywania robót zgodnie norm budowlanych i przepisów bezpieczeństwa pracy.

Warunki przechowywania i transportu. W szczelnym opakowaniu (opakowaniu) producenta w suchym środowisku otaczającym, na paletach. Nie dopuszczać nawilżenia.

Termin zdatności do użytku: 12 miesięcy od wskazanej na opakowaniu daty produkcji.

Utylizacja. Utylizacji podlegają tylko puste worki (bez pozostałości produktu). Stwardniały materiał należy utylizować jako odpady pobudowlane.