POLIMIN LC -4 NIVELIR WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA

LC-4

typu EN 13813 CT -C25-F4  ♦  Wytrzymałość markowa M200  ♦  Odporna na pęknięcia  ♦  Odporna na zużycie  ♦  Do suchych pomieszczeń

                          OPIS   TECHNICZNY                     

             DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI

Gotowa zaprawa w postaci suchego proszku na bazie cementów, wypełniaczy, spoiw polimerowych i środków modyfikacyjnych. Po zmieszaniu z wodą uzyskuję się hydraulicznie wiążącą płynną masę o bardzo dobrej rozlewności, przyczepności do podłoża i niskim skurczu oraz paramtrach wytrzymałościowych dla typowych zastosowań. Cementowa wylewka samopoziomująca 3-15mm przeznaczona  jest do wyrównywania, wygładzania podłoży wewnątrz budynków mieszkalnych oraz w obiektach użytoczności publicznej jak szpitale, przedszkola, szkoły itp. Nadaje się do stosowania na podłożach betonowych i z jastrychów cementowych. Może być stosowana do wyrównania podkładów z ogrzewaniem podłogowym. Stanowi warstwę podkładową dla różnego rodzaju wykładzin podłogowych jak glazura, PCV, panele podłogowe. Wyrób jest podkładem  podłogowym i nie powinien być stosowany jako nawierchnia poddawana bezpośredniemu ścieraniu, nie na leże stosować go w posadskach  przemysłowych.


Zastosowanie: Produkt przeznaczony do wykonywania niwelacji w grubości od 1,5 do 30mm na wszelkich podkładach betonowych lub jastrychach cementowych.Na stwardniałej wylewce można układać wykładziny tekstylne i gumowe,tarkett,PCV,płytki ceramiczne i panele podłogowe.Produkt nie nadaje się do wykonywania jastrychów pływających. W przypadkach trudnych wskazane są konsultacji z Działem Technicznym producenta.


Grubość warstwy: 3 — 15 mm.


Stosować przy temperaturze od +5ºС do +30ºС.


Średnio zużycie 1,8 kg mieszaniny na 1m²/1mm grubości warstwy.


Przygotowywanie: 1 kg suchej mieszaniny wsypać do 0,17 — 0,20 l czystek wody albo 25 kg do 4,2 — 5,0 l wody i wymieszać aż do uzyskania jednorodnej konsystencji.


Czas dojrzewania: 2 — 3 minuty (w tym powtórne mieszanie).


Przydatność do wykorzystania: 20 — 30 min.


Wykorzystanie powłoki: przejście – nie wcześniej niż 12 godzin, układanie kolejnych powłok – za 2 — 3 tygodni (ostateczne wilgotność warstwy wyrównującej powinna stanowić nie więcej niż 1,5%).


Sposób użycia: zaprawę wylać na przygotowane podłoże i równomiernie rozprowadzić za pomocą walka z kolcami. Obowiązkowo przeciąć szwy deformacyjne od ścian do kolumn, w pomieszczeniach ponad 50m² – naciąć karty po 16 — 20 m².


Podłoże: niezdeformowane, stałe, bez nalotu cementowego, odpylone i zagruntowane.


Niniejsza informacja zawiera podstawowe dane dotyczące zastosowania produktu i nie zwalnia od obowiązku wykonania prac zgodnie z normami budowlanymi i zasadami bezpieczeństwa.

Magazynowanie i transportowanie. W opakowaniu hermetycznym (firmowym) w suchych pomieszczeniach – na paletach. Nie dopuszczać do zawilgocenia.

Termin ważności do wykorzystania: 6 miesięcy od daty produkcji zawartej na opakowaniu.

Postępowanie z odpadami. Oddawać do utylizacji tylko puste worki (bez resztek materiału). Stwardniały materiał utylizować jako odpady budowlane.