POLIMIN LC -2 POURING UNDERLAYMENT SAMOPOZIOMUJĄCA MASA SZPACHLOWA

POLIMIN LC -2 POURING UNDERLAYMENT - SAMOPOZIOMUJĄCA MASA SZPACHLOWA

 

typu EN 13813 СТ-С30-F5  ♦  Wytrzymałość markowa M300  ♦  Odporna na pęknięcia  ♦  Do „ciepłych podłóg”  ♦  Wodo-mrozoodporna

                     OPIS  TECHNICZNY           

         DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI

 

POLIMIN LC-2 służy do wykonywania podkładów podłogowych (ręcznego lub maszynowego) – związanych z podłożem cementowym, grubości od 5 do 80 mm wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Doskonały podkład o podwyższonej wytrzymałości (podłoga wylewana, epoksydowa, poliuretanowa) pod płytki ceramiczne, klinkierowe, gresowe, panele, parkiet, wykładziny podłogowe itp. Stosowana jako podkład w systemach ogrzewania podłogowego. W przypadku wykonania pływającej posadzki w systemach termodżwiękowych  grubość warstwy musi stanowić co najmniej 30 mm z uzbrojeniem (siatka stalowa lub włókna) albo 40 mm bez zbrojenia.

 


Zastosowanie: dla wykonania wyrównującej warstwy podłogi wewnątrz i na zewnątrz budynków.


Grubość warstwy: 8–40 mm.


Używać w temperaturze od +5 °С do +30 °С.


Na 1 m² warstwy o grubości 1 mm średnio jest zużywane 1,9 kg mieszanki.


Przygotowanie: 1 kg suchej mieszanki wsypać do 0,14–0,16 l czystej wody lub 25 kg do 3,5–4,0 l wody i wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji.


Czas dojrzewania: 3–5 minut (plus ponowne wymieszanie).


Czas przydatności do użytkowania: 20–30 min.


Użytkowanie pokrycia: przejście — nie wcześniej niż po 24 godz., nakładanie następnych warstw pokrycia — po 2–3 tygodniach (ostateczna wilgotność warstwy wyrównującej ma stanowić nie więcej, niż 1,5%).


Sposób stosowania: mieszankę zaprawową wylać na przygotowane podłoże i równomiernie rozprowadzić za pomocą walca z kolcami. Obowiązkowo wykonać połączenie dylatacyjne do ścian i kolumn, w pomieszczeniach o powierzchni powyżej 50 м2 — naciąć karty po 16–20 m².


Podłoże: nie ulegające deformacji, trwałe, bez nalotu cementowego, odkurzone i gruntowane.


Niniejsza informacja zawiera podstawowe dane dotyczące zastosowania produktu i nie zwalnia od obowiązku wykonania prac zgodnie z normami budowlanymi i zasadami bezpieczeństwa.

Magazynowanie i transportowanie. W opakowaniu hermetycznym (firmowym) w suchych pomieszczeniach — na paletach. Nie dopuszczać do zawilgocenia.

Termin ważności do wykorzystania: 12 miesięcy od daty produkcji zawartej na opakowaniu.

Postępowanie z odpadami. Oddawać do utylizacji tylko puste worki (bez resztek materiału). Stwardniały materiał utylizować jako odpady budowlane.