POLIMIN GI-4 AQUA-BARRIER ELAST HYDROIZOLACJA DWUSKŁADNIKOWA

POLIMIN GI-4 AQUA-BARRIER ELAST HYDROIZOLACJA DWUSKŁADNIKOWA

Typu EN 14891 ♦  Wytrzymałość na ciśnienie 20m H2O ♦ Komponenty stosują razem ♦ Podwyższona adhezja ♦ Mrozoodporna

                    OPIS    TECHNICZNY           

         DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI

 

Dwuskładnikowa hydroizolacja POLIMIN GI-4 służy do powierzhniowej izolacji zabesppieczenia przed wodą, również  pod ciśnieniem (dodatnim i ujemnym), powirzchni narażonych na duże obciążenia i odksztalcenia. Wykazuje wysoką przyczepność do podłoży mineralnych takich jak beton, keramzytobeton, cegły ceramiczne i silikatowe, tynki cementowe, płyty g-ka. Podłoża muszą być mocne i stabilne. Zaprawę stosuje się na tarasach, balkonach, w basenach kąpielowych, zbiornikach wody technologicznej, do izolacji murów i słupów fundamentowych pod i nad ziemią, w kanałach, tunelach, itp. Posiada bardzo dobrą przyczepność do metali, płyt OSB, PCV itp. oraz po zagruntowaniu POLIMIN AC-8 do płyty g-ka. Hydroizolacja możebyć pokryta płytkami ceramicznymi z zastosowaniem klejów POLIMIN. Zwiększona elastyczność, odporność na sole oraz duży opór na dyfuzję CO2 powodują, że zaprawa jest stosowana do ochrony balkonów, mostów, widuktów, filarów, słupów, garaży otwartych, pomieszczeń mokrych itp. Przed działaniem wody, różnicy temperatur, soli oraz przed karbonatyzacją. Stanowi zabespieczenie betonu w środowisku agresywnym np. W rolnictwie – ochrona przed gnojowicą.

 


Stosowanie. Do izolacji przeciwwilgociowej basenów, kabin prysznicowych, łazienek i pomieszczeń mokrych o przeznaczeniu handlowym. Naniesienie dwóch warstw zapewnia całkowitą wodonieprzepuszczalność i naprawę pęknięć do 1 mm. Na powłokę przeciwwilgociową wykładana jest płytka za pomocą zaprawy klejowej Polimin P-24.


Przygotowanie. Składnik 2 (płynny) wlać do naczynia, następnie wsypać do naczynia składnik 1 (suchy) i starannie przemieszać.


Czas dojrzewania: 3–5 minut (po upływie przemieszać ponownie).


Przydatność do stosowania: ok. 2 godzin.


Podłoże: czyste, równe, trwałe, w razie konieczności zwilżyć.


Sposób użycia: gotowa zaprawa powinna być nakładany pędzlem lub szpachlą dwoma warstwami, druga wartswa jest prostopadła do pierwszej. W spoiny pachwinowe układana jest taśma uszczelniająca do pierwszej warstwy izolacji przeciwwilgociowej. Grubość warstwy przeciwwilgociowej przy dwukrotnym nakładaniu wynosi 3–4 mm, zużycie 4–4,5 kg/m².


Temperatura podłoża i otoczenia od +10ºС do +30ºС.


 

W niniejszej informacji są wskazane dane podstawowe, dotyczące użytkowania produktu i nie zwalniające z obowiązku wykonywania robót zgodnie norm budowlanych i przepisów bezpieczeństwa pracy.

Warunki przechowywania i transportu. W szczelnym opakowaniu (opakowaniu producenta) w suchym środowisku otaczającym, na paletach. Nie dopuszczać nawilżenia. Termin zdatności do użytku: 18 miesięcy od wskazanej na opakowaniu daty produkcji.

Postępowanie z odpadami. Utylizacji podlegają tylko puste worki (bez pozostałości produktu). Stwardniały materiał należy utylizować jako odpady pobudowlane.