POLIMIN РВ-65 Gazbeton Fix

zaprawa klejąca dla betonu komórkowego ♦ dla bloków ceramicznych i cegły  ♦ wytrzymałość М 10  ♦ grubość warstwy klejącej 2-10mm  ♦ do prac wewnętrznych i zewnętrznych

                    OPIS    TECHNICZNY           

         DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI

 

POLIMIN РВ-65 White Blocks Adhesive jest mieszanką do murowania i szpachlowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych z bloków z betonu komórkowego (pianobeton, gazobeton) na bazie białego cementu.

Poprzez ulepszoną formułę produkt zapewnia:

-Biały cement pozwala uzyskać jednolitą kolorystykę ściany, bez dodatkowego wykończenia

-Elastyczność zaprawy klejącej umożliwia budowę ścian metodą klejenia cienkowarstwowego, co eliminuje mostki termiczne;

-Duża zdolność zatrzymywania wody w zaprawie pozwala na wydłużony czas regulacji położenia bloku i jeśli to konieczne, na szpachlowanie powierzchni;

-Klasa wytrzymałości  М 10 pozwala stosować zaprawę do budowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych


Zastosowanie: POLIMIN РВ-65 jest stosowany do wznoszenia ścian z różnych elementów budowlanych, głównie z betonu komórkowego, według technologii cienkowarstwowej (szerokość spoiny 3-5 mm). Rodzaje dopuszczalnych elementów do murowania: beton komórkowy (gazobeton), pustaki ceramiczne, pustaki, i inne materiały tego typu.


Ilość wody — 0,18-0,22 l / 1 kg,  4,5-5,5 l / 25 kg


Czas dojrzewania zaprawy — 3-5 minut


Czas przydatności gotowej zaprawy do nanoszenia — Nie mniej niż 4h


Min/max warstwa zaprawy klejącej — 2 / 10 mm


Kolor — Biały/szary


Wytrzymałość na ściskanie — М 10


Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac — od +5ºС do +30ºС


Grubość frakcji — ≤ 1 mm


Zawartość chlorków — ≤ 0,1%


Klasa odporności ogniowej — А1


Moc na ściskanie — ≥ 10 Н/mm²


Początkowa moc na przesunięcie — ≥ 0,3 Н/mm²


Absorpcja wody — 0,3 kg/m²min½


Wskaźnik paroprzepuszczalności — 15/35


Wskaźnik ciepło przepuszczalności — 0,83 Vt/m К (λ10dry)


Zmniejszenie wytrzymałości po 25 cyklach zamarzania i odmarzania — ≤ 10%


Zmniejszenie masy po 25 cyklach zamarzania i odmarzania — ≤ 3%


Frakcja napełniacza — ≤ 1 mm


Zawartość chlorków — ≤ 0,1%


Pakowanie — papierowy worek 25 кг

Magazynowanie i transportowanie. W opakowaniu hermetycznym (firmowym) w suchych pomieszczeniach – na paletach. Nie dopuszczać do zawilgocenia.

Termin ważności do wykorzystania: 12 miesięcy od daty produkcji zawartej na opakowaniu.

Postępowanie z odpadami. Oddawać do utylizacji tylko puste worki (bez resztek materiału). Stwardniały materiał utylizować jako odpady budowlane.

Produkt spełnia wymogi normy europejskiej EN 998-2.

Deklaracja Właściwości Konsumenckich №CPR 1/013.